3U
產品圖片 產品型號/系列 輸出功率 輸出
路數
輸出電壓 輸入電壓 效率 尺寸大小 工作溫度 品牌 典型應用 資料下載
FAB0502014
20W
2
+5VDC/2A
+5V/2A
36-140Vdc
86%
3U×8TE×160mm
-40~+91℃
PST
鐵路/工業等
FAB9810012-16
50W
1
詳見規格書
20-35Vac
25-40Vdc
95%
3U×8TE×160mm
-10~+50℃
PST
醫療設備
C200 系列
50W
1
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
28VDC
48VDC
60VDC
110VDC
220VDC
115VAC
230VAC
自適應可選
80-92%
3U×10HP×160mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路/**/電力/工業
C200 系列
50W
1
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
28VDC
48VDC
60VDC
110VDC
220VDC
10-16VDC
18-36VDC
36-75VDC
45-90VDC
80-160VDC
160-320VDC
320-380VDC
80-92%
3U×10HP×160mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路/**/電力/工業
FAB0301007
50W
2
+5VDC/4A
12VDC/2A
85-140VAC
77%
3U×8HP×160mm
-10~+70℃
PST
**
FAB0305002
50W
1
5VDC
60-160Vdc
100-375Vdc
86%
3U×8TE×220mm
-10~+65℃
PST
鐵路/工業等
FAB0402001
55W
3
+5VDC/5A
+12VDC/1.25A
-12VDC/1.25A
18-36 VDC
85.5%
3U×3TE×160mm
-40~+71℃
PST
電力/鐵路/工業
PST04系列
100W
1-2
V1:3.3~48VDC V2:3.3~48VDC
90-132 VAC
77%
3U×8TE×160mm
-10~+70℃
PST
**/鐵路/工業等
CP200 系列
150W
1
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
28VDC
48VDC
60VDC
90-264 VAC
80-92%
3U×10TE×160mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路/**/電力/工業
CH200 系列
150W
1
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
28VDC
48VDC
60VDC
18-320VDC
80-92%
3U×10HP×160mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路/**/電力/工業
PST09系列
160W
1-3
V1:3.3~48VDC
V2:12~48VDC
V3:-5~-24VDC
180-264 VAC
73%
3U×8TE×160mm
-10~+70℃
PST
**/鐵路/工業等
PST15系列
200W
1-3
V1/V2:3.3~48VDC V3:5~48VDC
24/48/72/110 VDC
81%
3U×4TE×160mm (3U×8TE×160mm)
-40~+95℃
PST
**/鐵路/工業等
FAB0907019
220W
5
12V/3A
-12V/2A
3.3V/10A
5V/10A
15V/2A
完全兼容CPCI
90-264VAC
100-350 VDC
75%
3U×8HP×160mm
-40~+85℃
PST
鐵路/**/航空航天
FAB0207009
250W
5
+5.2VDC/10A
-15VDC/4A
+8.5VDC/5A
+15VDC/65mA
+15VDC/6.25A
85-265 VAC
85%
3U×36TE×220mm
-10~+50℃
PST
測量測試/工業
PST00系列
250W
1-3
3.3~48VDC
24/48/72/110 VDC
81%
3U×8TE×220mm
-25~+95℃
PST
**/鐵路/工業等
C500 系列
250W
1
5VDC
9VDC
12VDC
15VDC
24VDC
28VDC
48VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC,三相 47-400 Hz
80-92%
3U×24HP×160mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
FAB0404010
300W
1
12VDC/25A
77-144 VDC
86%
3U×14TE×160mm
-20~+70℃
PST
**/鐵路/工業等
PST26系列
300W
1-3
3.3~48VDC
90-264 VAC
47-440 Hz
100-350VDC
70%
3U×8TE×160mm
-40~+50℃
PST
工業
PST05系列
300W
1-2
V1:6~29VDC
V2:6~29VDC
85-140 VAC
180-265 VAC
70%
3U×10TE×160mm
-10~+50℃
PST
工業測試
S 600 系列
350W
1
4.5-250 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC,三相 47-400 Hz
70-90%
3U×42HP×160mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
C2500 系列
300-400W
1
4.5-290 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC,三相 47-400 Hz
80-92%
3U×24HP×220mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
PST22系列
450W
1-3
2.5~48VDC
18-36 VDC
36-75 VDC
43-110 VDC
66-154 VDC
75-88%
3U×4TE×160mm 或
3U×8TE×160mm
-40~+71℃
PST
**/鐵路/工業等
C/B 600 系列
500W
1
4.5-290 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC,三相 47-400 Hz
70-92%
3U×42HP×160mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
FAB0611007
700W
1
40VDC
56VDC
80VDC
112VDC
可選
85-265 VAC
80-83%
3U×21TE×230mm
-10~+60℃
無降額
PST
**/**艦艇
C600 系列
800W
1
4.5-250 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC,三相 47-400 Hz
70-92%
3U×42HP×220mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
6U
產品圖片 產品型號/系列 輸出功率 輸出
路數
輸出電壓 輸入電壓 效率 尺寸大小 工作溫度 品牌 典型應用 資料下載
C1200 系列
120-200W
1
5V
9V
12V
15V
24V
28V
48V
60V
110V
220VDC
115V/230VAC
10-380VDC
80-92%
6U×10HP×160mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路/**/電力/工業
PST08系列
200W
1-3
V1/V2:3.3~48VDC V3:-3.3~-48VDC
90-132 VAC
77%
6U×4TE×160mm
-10~+60℃
PST
**/鐵路/工業等
PST06系列
400W
1-6
V1/V2:3.3~48VDC V3:-3.3~-48VDC V4/V5:3.3~48VDC V6:-3.3~-48VDC
180-265 VAC
76%
6U×12TE×220mm
-10~+65℃
PST
鐵路/工業等
C1300 系列
250-400W
1
5V
9V
12V
15V
24V
28V
48V
60V
110V
220VDC
10-380 VDC
80-92%
6U×14HP×160mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路/**/電力/工業
C1500 系列
600W
1
4.5-400 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC,三相 47-400 Hz
80-92%
6U×24HP×160mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
C3500 系列
850W
1
4.5-400 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC 3×400 VAC 3×480 VAC 47-400 Hz
70-95%
6U×24HP×220mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
FAB0907016
1000W
1
+144VDC
103.5-120.6 VAC
400Hz
85%
6U×6HP×160mm
-40~+55℃
PST
**/航空航天
CP/BP/B 3700 系列
1000-1250W
1
4.5-400 VDC
100-240 VAC 115/230 VAC,單相 3×200 VAC 3×400 VAC 3×480 VAC 47-400 Hz
80-95%
6U×28HP×220mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
FAB1204021
1500W
1
360 VDC
90-264 Vac
78%
6U×8HP×160mm
-40~+65℃
PST
**/鐵路/工業等
C4500 系列
1600W
1
8-400 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC 3×400 VAC 3×480 VAC 47-400 Hz
80-95%
6U×21HP×300mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
C/B 3600 系列
1700W
1
4.5-400 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC 3×400 VAC 3×480 VAC 47-400 Hz
70-95%
6U×42HP×220mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
C3800 系列
2500W
1
11-400 VDC
115/230 VAC,單相 3×200 VAC 3×400 VAC 3×480 VAC 47-400 Hz
80-95%
6U×56HP×220mm
-20~+75℃ (-40℃可選)
Schaefer
各種極端應用環境
C/B 4700 系列
1700-2500W
1
4.5-400 VDC
100-240 VAC
3×200 VAC
3×400 VAC
3×480 VAC
47-400 Hz
80-95%
6U×28HP×300mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路
工業自動化
電力
石油化工
**
C/B 4800 系列
4000-5000W
1
11-400 VDC
115/230 VAC
3×200 VAC
3×400 VAC
3×480 VAC
47-400 Hz
80-95%
6U×56HP×300mm
-20~+75℃
(-40℃可選)
Schaefer
鐵路
工業自動化
石油化工
電力
**
產品搜索
通過跟蹤我們以了解佳舍珀電子*新動態
Copyright@ 2007-2022  上海佳舍珀電子科技有限公司版權所有      滬ICP備12018811號-1
 

滬公網安備 31011502007471號

狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去,国产成人无码a区视频在线观看,情感故事文章